Informasjon om Hall- og Kioskvakt.

Hallvakt på ukedager.

 • Første vakt mandag henter hallvakt nøkkel. Denne ligger i grønn postkasse merket Kjelsås Basket på henger på husveggen i Nygårdsveien 2a på Tåsen (stikkvei til venstre fra Maridalsveien når man kjører nedover fra ringveien. Hvitt hus på venstre side) Kontakt Hege Grov på mobil 95766996 for å få oppgitt kode til postkassen. Deretter rullerer nøkkelknippet internt i laget, og returneres til samme postkasse etter siste vakt på søndag (eventuelt fredag hvis det ikke er helge kamper).
 • Les Hall og kioskvakt instruks og Quick Guide som ligger på hallvaktrommet og gjør deg godt kjent med innholdet.
 • Kiosken kan være åpen på ukedager, dette er opp til den enkelte hallvakt. Det er egen instruks for kioskvakt på ukedagene.
 • Liste over hallvakt vikarer følger vedlagt.

Hallvakt i Helgene.

I tillegg til punktene over, så er det viktig at:

 • Les nøye del 2 i hall og Kioskvakt instruksen.
 • Ta med 3 liter vaffelrøre.
 • Hjelpe til i Kiosken.
 • Hente kampskjema hos sekretariatet etter hver kamp og legge det i Helge kassa.

Kioskvakt I helgen.

 • Ta kontakt med kasserer, Jon Aadne Aadnesen, (mobil 907 68 983) senest fredag ettermiddag, for å avtale henting av helgekassen.
 • Ta med 1 stk kake pr. vakt. Styret ser også veldig positivt på om det medbringes påsmurte rundstykker eller bagetter og litt frukt i helgene.
 • Les nøye del 3 i hall og Kioskvaktinstruksen.
 • Styret ønsker ikke at vikarer skal benyttes i helgene. Skulle dette likevel være tvingende nødvendig, er det viktig å sørge for at vikaren får kaker og vaffelrøre (påsmurte rundstykker/ bagetter og frukt) som han/hun tar med, samt nødvendig informasjon.
 • Lever tilbake Helgekassen til Jon Aadne Aadnesen etter siste vakt søndag.

Hallvakter og Kioskdrift er en viktig inntektskilde for klubben.

Styret ønsker samtidig å takke for all tid og arbeid alle gjør for at vi skal få et godt baskettilbud og basketmiljø på Kjelsås.

 

Her er en liste over vikarer som kan kontaktes for å kjøpe seg fri fra hallvakt. Klubben anbefaler en timepris på 150,-