Håndbok for Basketgruppen i Kjelsås Idrettslag

Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret
Håndboken er basis for basketgruppens virksomhet og bør derfor være kjent av alle foreldre

Utdrag fra håndboken gjeldende foreldre:

1.3.3 Foreldrerollen og foreldrevett.
• Oppmuntre utøvere i medgang og motgang – fokus på prestasjon ikke resultat.
• Stimulere og oppfordre utøver til å delta i trening og konkurranser.
• Sørge for riktig og fornuftig utstyr og vedlikehold av dette.
• Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføringen av treningene.
• Forholde seg til lagleder/foreldrekontakt i alle forhold som gjelder aktiviteten.
• Vise respekt for andre foreldre, ledere, trenere og utøvere også fra andre klubber.
• Bruke folkevett.