Sportslig Plan Basketgruppen i Kjelsås Idrettslag

Arbeidsverktøy for sportslig ledelse i klubben.
Inneholder basis for basketgruppens virksomhet og bør derfor være kjent av alle foreldre

I Kjelsås har vi nedfelt noen spilleprinsipper som denne sportslige planen hviler på og som skal gjelde for alle som er involvert i klubben. I Kjelsås Basket tenker vi slik om idretten vår:

1) Basket skal være gøy og målrettet
2) Vi spiller fort, med kontroll
3) Kjelsåslagene spiller kollektivt på begge banehalvdeler.
4) Forsvar er angrep uten ball.